دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1393 
بررسی اثر دو گونه Atriplex lentiformis و Atriplex canescens در دوره مختلف فنولوژیکی بر ریزوسفر خاک در شرق استان گلستان

صفحه 9-23

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ حامد روحانی؛ ابراهیم غلامعلیپور علمداری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ حمید مصطفی لو


ارزیابی مدل های HYDRUS-1D و SWAP در شبیه سازی حرکت آب و املاح درون خاک

صفحه 67-85

اسماعیل مقبلی دامنه؛ صادق دلفاردی؛ مهدی بشیری؛ فرزاد حسن پور


ارزیابی اثرات محیط زیست فولاد قائنات با روش ماتریس ریاضی و فازی

صفحه 85-106

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ جواد داودیان؛ محمدرضا دوستی


پهنه بندی آلودگی صوتی شهر کرج با استفاده از نمونه برداری مقطعی

صفحه 109-128

شیرکو جعفری؛ مهدی شیخ گودرزی؛ مظاهر معین الدینی؛ افشین دانه کار


بررسی آلودگی نیتراته منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه قره سو (استان گلستان)

صفحه 150-162

محمدحسین سینکاکریمی؛ جِفری اِم لِوِنگود؛ قاسم رجایی؛ مهدی حسن پور