نشریه علمی گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار به صورت فصلنامه و توسط دانشگاه ملایر منتشر می شود.

 

این نشریه مقالات پژوهشی ارزشمند پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف کشاورزی در زمینه های مدیریت آب، خاک و گیاهان زراعی، مدیریت و توسعه کشاورزی  را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.

 

خواهشمند است قبل از ارسال فایل صفحه راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه نمائید. تمامی فایلها باید در فایل تمپلت و طبق تنظیمات آن ارسال شود. حتی الامکان از ارسال مقالات تکمیلی اضافی خودداری نمائید. اسامی و سمت تمامی نویسندگان باید به طور کامل هم به فارسی و هم به انگلیسی در فایل مشخصات نویسندگان آورده شود.

مجله گیاه، خاک و اکوسیستم پایدار اولین همایش ملی را تحت همین عنوان در آبان ماه سال جاری برگزار می کند. 

آدرس وب سایت همایش:

https://conference.malayeru.ac.ir/jpsse/fa