پهنه بندی آلودگی صوتی شهر کرج با استفاده از نمونه برداری مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترا محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکترا محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cross-sectional Sampling-based Noise Pollution Mapping in Karaj City

نویسندگان [English]

  • Shirkou Jaafari 1
  • Mehdi Sheikh Goudarzi 2
  • Mazaher Moinadini 3
  • Afshin Danehkar 4
1 M.Sc. Student in Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Ph.D. Student in Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Ph.D. Student in Environment, Faculty of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
4 Associate Professor in Natural Resource Dept. University of Tehran, Karaj, Iran

کلیدواژه‌ها [English]

  • noise pollution
  • LAeq
  • Standard Noise
  • Karaj city