معرفی کاربردی مدلساز تغییر سرزمین (LCM) برای پایداری بوم شناختی (مطالعه موردی: سواحل استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

2 دانشجوی دکتری ارزیابی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

3 دانشجوی دکتری آلودگی های محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Introduction of functional Land Change Modeler (LCM) for Ecological Sustainability (Case Study: Coastal Area of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Gholamalifard 1
  • Sharif Joorabian Shooshtari 2
  • Mohsen Mirzaei 3
1 Assistant professor, Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran.
2 Ph.D Student of Environmental Pollution, Malayer University, Malayer, Iran.
3 Ph.D Student of Environmental Pollution, Malayer University, Malayer, Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land Cover Change Modeling
  • Transition Potential Modeling
  • LCM
  • Artificial Neural Network