ارزیابی اثرات محیط زیست فولاد قائنات با روش ماتریس ریاضی و فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه بیرجند

2 کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین دانشگاه بیرجند

3 دانشیار گروه مهندسی عمران محیط زیست دانشگاه بیرجند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Qaenat Steel Using Fuzzy and Mathematical Matrix Methods

نویسندگان [English]

  • Seyyed Saeedreza Ahmadizadeh 1
  • Javad Dawoudian 2
  • Mohmmadreza Doosti 3
1 Associate Professor at the Environmental Engineering Faculty, Birjand University
2 M.S Graduate of Assessment and Evaluation of Lands, Birjand University
3 Associate Professor at Environmental Civil Engineering Faculty, Birjand University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematical Matrix
  • Fuzzy
  • Compensation Factor
  • Qaenat Steel