بررسی آلودگی نیتراته منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز رودخانه قره سو (استان گلستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 دانشیار پژوهشگاه تاریخ طبیعی ایلینویز، دانشگاه ایلینویز، ایالات متحده امریکا

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

4 کارشناس ارشد محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست استان گلستان، گلستان، ایران

کلیدواژه‌ها