نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثرات محیط زیست فولاد قائنات با روش ماتریس ریاضی و فازی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 85-106

سید سعیدرضا احمدی زاده؛ جواد داودیان؛ محمدرضا دوستی