نویسنده = حمید مصطفی لو
بررسی اثر دو گونه Atriplex lentiformis و Atriplex canescens در دوره مختلف فنولوژیکی بر ریزوسفر خاک در شرق استان گلستان

دوره 1، شماره 1، آبان 1393، صفحه 9-23

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ حامد روحانی؛ ابراهیم غلامعلیپور علمداری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ حمید مصطفی لو