نویسنده = ������������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر دو گونه Atriplex lentiformis و Atriplex canescens در دوره مختلف فنولوژیکی بر ریزوسفر خاک در شرق استان گلستان

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 9-23

ندا ابراهیمی محمدآبادی؛ حامد روحانی؛ ابراهیم غلامعلیپور علمداری؛ عبداللطیف قلی‌زاده؛ حمید مصطفی لو